MASKARONY a jiná zjevení

Objevují se všude např. na fasádách domů, na chrličích, na městských bránách, na kašnách. Byl to velice oblíbený prvek v antické, římské, gotické, renesanční, barokní i secesní architektuře. Nejcennější jsou však ty tesané z kamene. Nás, ale udivují i ty kovové, třeba na dveřních klepadlech.

Jsou to motivy plastické, zdobné, v podobě lidské tváře, častěji fantaskní (mytologické), nebo zvířecí tváře.

Rubriky

Archivy